Hạt
Pha Máy
Pha Phin
120.000,00420.000,00

– Arabica Cầu Đất được trồng bởi các nông hộ ở Cầu Đất (Xuân Trường – Đà Lạt – Lâm Đồng). Phương pháp canh tác: Cây cà phê được trồng và chăm sóc theo phương pháp “hướng tới hữu cơ”, ưu tiên tái tạo và phát triển các cây giống cà phê cổ nguyên bản, [...]