Tag Archives: Moka Cầu Đất

CÀ PHÊ MOKA CẦU ĐẤT LÀ GÌ, HƯƠNG VỊ, GIÁ BÁN RA SAO

CÀ PHÊ MOKA CẦU ĐẤT LÀ GÌ Cà phê Moka Cầu Đất thuộc chi Arabica, là giống cà phê Moka gắn liền với địa danh Cầu Đất thuộc Đà Lạt cho ra sản phẩm cà phê Moka Cầu Đất nổi tiếng nhất. Khu vực Cầu Đất với những điều kiện về khí hậu, nhiệt độ, […]